škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna

11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
Zakladatel a umělecký garant JIŘÍ HOŠEK

13. 9. - 15. 11 2007
19 koncertů na 18 místech Žižkova, Vinohrad a Prahy 1
Pod záštitou Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 3
Zakladatel a umělecký garant Jiří Hošek, e-mail: jiri.hosek@hamu.cz

Předprodej vstupenek, programové brožury, zajišťuje výhradně Trafika - Táboritská 26, Praha 3 (Olšanské náměstí), tel. 222 728 842
Doprodej vstupenek v místě konání koncertů pouze 1/2 hodiny před začátkem koncertu.
Změna programu a účinkujících vyhrazena.
Program festivalu na internetu: http://www.zizkov.cz/festival


Žižkovská radnice - Obřadní síň
Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9
13. 9. v 16.00 h.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
TISKOVÁ KONFERENCE
účinkují: Dechové kvinteto Academia
Dominika Hošková - violoncello
program: W. A. MOZART: Kontradance
Z.  POLOLÁNÍK: Musica spingenta
V. KALABIS: Divertimento
L. v. BEETHOVEN: Variace F dur na Mozartovo téma
(Vstup na pozvánky, pro veřejnost vstup volný v rámci volných míst)

kostel sv. Rocha - Praha 3, Olšanské náměstí
19. 9. v 15.30 h.
SMETANOVSKÁ HISTORIE OLŠAN
Koncert v kostele, procházka s výkladem
účinkují: Josef Kšica - varhany, Pavla Kšicová - alt
Jiří Hošek - violoncello, Jaroslav Smolka - mluvené slovo
program: SV. HILDEGARDA:Chorál "De Sancta Maria"
J. KUHNAU: II. Sonáta "David a Saul"
J  S. BACH: Preludium ze suity č.3 Cdur pro sólové violoncello,
2 písně - Gott, wie gross ist deine Güte, Herr, nicht schicke deine Rache,
Arie - In deine Hände (kantáta BWV 106), Fantasia a fuga d -moll
J. B. FOERSTER: Ave Maria
B. SMETANA: Preludium a Večerní píseň

Žižkovská radnice - dvorana nové budovy
Praha 3, Lipanská 9
20.  9. v 19.30 h.
POD STŘECHAMI ŽIŽKOVA
účinkují: Libuše Švormová - herečka
program: divadelní představení z předválečné Prahy,
soudničky na motivy Františka Němce v podání herečky Libuše Švormové

Církev bratrská na Žižkově
- modlitebna sboru
Praha 3, Koněvova 24
2. 10. v 19.30 h.
ÓDY NA RADOST
účinkují: Pražákovo kvarteto
Musica Oeconomica Pragensis - pěvecký sbor
Martina a Kryštof Spiritovi - sbormistři
Renata Pušová - soprán, Jiřina Marešová - varhany, klavír
Rudolf Kvíz - umělecký přednes
program: L. v. BEETHOVEN: Velká fuga B dur op.133
Fantasie pro klavír, sbor a orchestr op. 80 /sborový úryvek/ 
Gegenliebe /Píseň z roku 1794/
Óda na radost /Rekonstruovaný náčrtek z roku 1812/
Óda na radost /Verse užitá v Symfonii č. 9 op. 125/
O. KVĚCH: Smyčcový kvartet č. 9 - premiéra
J. S. BACH: Čtyři protestantské chorály
T. L. VIADANA: Exultate justi, M. HAYDN: Sancti Dei, Surgite Sancti
Texty z Knihy žalmů, M.  Luthera, F.  Schillera a R. Rollanda

Koncertní a výstavní síň Atrium
Praha 3, Čajkovského 12
4. 10. v 19.30 h.
VIOLONCELLOVÉ SONÁTY
L. v. BEETHOVENA
účinkují: Jiří Hošek - violoncello
Božena Kronychová - klavír
program: L. v. BEETHOVEN:
Sonáta č. 2 g moll pro violoncello a klavír op. 5 č. 2
Variace F dur na téma Dívka nebo ženuška
z Mozartovy opery Kouzelná flétna
Sonáta č. 4 C dur pro violoncello a klavír op. 102 č. 1
Sonáta č. 3 A dur pro violoncello a klavír op. 69

Gymnázium K. Sladkovského,
Praha 3, Sladkovského nám. 8
9. 10. v 19.30 h.
HOVORY S FOGLAREM
K 100. JUBILEU „JESTŘÁBA“
účinkují: Jaroslav Foglar (ze zvukového záznamu)
Alfred Strejček - umělecký přednes
Štěpán Rak, Jan-Matěj Rak a František Vlček.- kytara

kostel sv. Prokopa na Žižkově
Praha 3, Sladkovského nám.
10. 10. ve 20.15 h.
MESIÁŠ - ORATORIUM
účinkují: Jana Heryánová-Ryklová - soprán
Pavla Kšicová-Bušová - alt
Ondřej Šmíd - tenor
Tomáš Jindra - bas
Josef Kšica - dirigent
Pražský katedrální sbor a orchestr
program: G. F.  HÄNDEL: Mesiáš  - oratorium HWV 56

Hudební škola hl. m. Prahy - Koncertní sál
Praha 3, Komenského nám. 9
14. 10. v 16.30 h.
KONCERT VÍTĚZŮ 5. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE B. MARTINŮ
účinkují: Vítězové V. ročníku Písňové soutěže BM r. 2007
Vítězové IV. ročníku Písňové soutěže r. 2006
program: Slavnostní vyhlášení a předání cen soutěže BM
Koncertu vítězů IV. ročníku Písňové soutěže r. 2006

Žižkovské divadlo J. Cimrmana
Praha 3, Štítného 5
15. 10. v 19.00 h.
KYTICE V ŽIŽKOVSKËM DIVADLE
účinkují: divadlo Konzervatoře v Praze
program: K.J. Erben, J. Suchý, F. Havlík - KYTICE
úprava a režie J. D.Novotný
hudební nastudování T. Trapl

Jindřišská věž - vyhlídka
Praha 1, Jindřišská 36
16. 10. v 18.00 h. a ve 20.00 h.
MARTINŮ NA VĚŽÍCH
„JINDŘIŠSKÉ A POLIČCKÉ“
účinkují: Ivan Štraus - housle, mluvené slovo 
Michaela Štrausová - housle, viola
Jiří Hošek - violoncello
program: B. MARTINŮ: Etudes faciles pro 2 housle,
Tři madrigaly pro housle a violu,
Duo pro housle a voloncello č. 1.

VZP - úřadovna Flora
(sál bývalého kina Flora)
Praha 3, Orlická 2
18. 10. v 19.30 h.
SLAVNOSTNÍ KONCERT VE FLOŘE
K 15. JUBILEU VZP
účinkují: Kühnův dětský sbor, instrumentální soubor
Jiří Chvála - dirigent
program: J. MATYS: Zdravotní abeceda
O. MÁCHA: Zvířátka a loupežníci
J. TEML: Císařovy nové šaty

hotel Olšanka - Kongresový sál
Praha 3, Táboritská 23
23. 10. v 19.30 h.
STARÁ DOBRÁ ANGLIE
účinkují: QUATRO - komorní orchestr
Vítězslav Ochman - housle
Dominika Hošková - violoncello
Pavla Jahodová - harfa
program: H. PURCELL: 12 fantazií pro smyčce
A. VIVALDI: Čtvero ročních dob „Podzim“
D. POPPER: Skotská fantazie op. 71
G. F. HÄNDEL: Koncert pro harfu B dur
B. BRITTEN: Simple Symphony

hotel Ariston - společenský sál
Praha 3, Seifertova 65
27. 10. v 16.00 h.
Pocta Františku Filipovskému
ke 100. výročí narození
účinkují: Divadlo Řešeto
Salonní kvartet Václava Vomáčky
kinooperátér M. Wolf
1/ Na Žižkově v č.102 - divadelní feérie v režii V. Ruska
autuři: P. Šplíchal a B. Švácha
2/ Promítání originálních filmu s F. Filipovským

Betlémská kaple na Žižkově
Praha 3, Prokopova 4
31. 10.  v 19.30 h.
SLAVNOSTNI KONCERT
k 550. VÝROČÍ REFORMACE
účinkují: Barocco Bell´Arte Collegium
Ludmila Vernerová - Nováková - soprán
program: varhanní vstup,
J. S. BACH:
„Komm in mein Herzenshaus“ (z kantáty č.80)
„Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten“ (z kantáty č. 245)
Triosonata z „Hudební obětiny“ pro flétnu housle a b. c. 
Wenn die Früingshüfte streichenm (ze Svatební kantáty BWV 210)
Ei, wie schmeckt der Kaffe Susse“ (z Kávové kantáty BWV 211)
„Ich esse mit Freuden mein weniges Brot“ (z kantáty č. 84)
G. F. HÄNDEL: Triosonata c-moll pro flétnu, housle a b. c.
H.  PURCELL: Trio-sonata a-moll
J. PACHELBEL: Trio-suita c-moll
G. P. TELEMANN: „Trio-sonata a moll"

kostel sv. Jindřicha a Kunhuty
Praha 1, Jindřišská 30
4. 11. v 19.30 h.
BEETHOVEN - MISSA IN C
účinkují: Marie Vaňkátová - soprán
Pavla Kšicová Bušová - alt
Ondřej Šmíd - tenor
Tomáš Jindra - bas
Josef Kšica - dirigent
Pražský katedrální sbor a orchestr
program: D. SCARLATTI: Salve Regina
F. M. BARTHOLDY: Laudate pueri op. 39 č. 2
L. v. BEETHOVEN: Mše C dur op. 86

Žižkovská věž
Praha 3, Mahlerovy sady 1
7. 11. ve 20.00 h.
OPERETNÍ I MUZIKÁLOVÉ EVERGREENY NA VĚŽI
účinkují: Olga Procházková - zpěv
František Šmíd - klavír
Jiří Hošek - violoncello
Jaromír Tůma - mluvené slovo
program: R. FRIML: Indiánská píseň lásky (Rose Marie)
F. LEHAR: Píseň o Vilje (Veselá vdova)
F. HERVE: Píseň Denisy (Mamzelle Nitouche)
I. BERLIN: Píseň Sněhurky
G. PUCCINI: Píseň Lauretty (Gianni Schichi)
G. CACCINI: Ave Maria
A. DVOŘÁK: Árie o měsíčku (Rusalka)
G. ROSSINI: Kočičí duet
A. Lloyd WEBER: I don´t know how to love him, Memory
G. GERSHWIN: Summertime
K. SVOBODA: Jsi můj pán
F. LOEWE: Píseň Lízy (My fair lady)
Chtěla bych tančit jen (My fair lady)
J. WOJCIECHOWSKI: Przemilczeč przeszeptač
F. SARTORI: Time to say goodbye

ZUŠ - Štítného
Praha 3, Štítného 5
8. 11. v 17.00 h. a v 19.30 h.
ŽIŽKOV BÁSNÍKŮ ANARCHIE
účinkují: Miroslav Kovářík - umělecký přednes
Jiří Hošek - klavírní improvizace
program: výběr z poezie s hudebním doprovodem:
básníci z "olšanské vily" v Chelčického ulici
F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek, S. K. Neumann

Vysoká škola ekonomická - Nová aula
Praha 3, nám, W. Churchilla
13. 11. ve 20.00 h.
BEETHOVENŮV TROJKONCERT VE VŠE
účinkují: Miroslav Vilímec - housle
Vladislav Vilímec - klavír
Jiří Hošek - violoncello
Tomáš Koutník - dirigent
Filharmonie Hradec Králové
program: Program:
Státní hymna ČR, G. VERDI: Síla osudu, předehra
A. DVOŘÁK: Symfonie č.7, d moll, op. 70
L. v.  BEETHOVEN: Trojkoncert C dur op. 56

Gymnázium K. Sladkovského
Praha 3, Sladkovského nám. 8,
15. 11. v 19.30 h.
KOMORNÍ BEETHOVEN
ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
účinkují: ESTER TRIO
program: W. A. MOZART: Trio - Divertmento Es dur K 252
L. v. BEETHOVEN: 32 variací na originální téma pro klavír c moll,
Romance pro housle a klavír č. 2 F dur op. 50
„Geister - Trio“ D Dur op. 70 č. 1

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank