škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
Sbor Církve bratrské v Praze na Žižkově

Církev bratrská je jednou z prvních křesťanských evangelických svobodných církví, které se na našem území objevují po vydání tzv. Protestantského patentu císařem Františkem Josefem I. Církev bratrská navazuje na duchovní dědictví reformace a Jednoty bratrské. V roce 2012–2013 si připomínáme 130 let jejího vzniku. Sbory církve bratrské jsou křesťanským společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímají Bibli za měřítko víry, učení a života. Chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoli přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících, v účasti na životě společnosti a v praktické pomoci potřebným lidem. Sbor církve bratrské na Žižkově založil v roce 1902 spolu s dvaceti dalšími členy dosavadního pražského sboru kazatel František Urbánek, jedna z nejvýznamnějších osobností dějin Církve bratrské.

Církev bratrská na Žižkově
Modlitebna sboru
Bronislav Kaleta – kazatel sboru
Koněvova 24, 130 00 Praha 3
e-mail: zizkov@cb.cz, www.cb.cz/praha3

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank