škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
Nový židovský hřbitov v Praze

Nový židovský hřbitov v Praze 3 je jako celek chráněnou kulturní památkou, což je dáno jeho charakterem, založením i stoletou dobře vedenou správou, v níž sehrála v židovské obci v Praze značnou roli i sama Chevra kadiša – pohřební bratrstvo. Dbala totiž od počátku na to, aby se hroby zřizovaly v hřbitovních polích jak v časové posloupnosti,tak i podle přání rodiny a také její významnosti - ta hrála v době měšťanské společnosti samozřejmou úlohu sociální i v okamžiku smrti.
Chevra kadiša dbala také o to, aby texty pomníků odpovídaly pravdě a charakteru pohřbeného. Hřbitov, založený roku 1891, byl vybaven od počátku kromě ochranné zdi, obklopující prostor pro asi 100.000 hrobů – tedy asi na jedno století –, účelovými budovami, které byly řešeny jednotně v duchu tehdy vládnoucího stavebního slohu Prahy - v novorenesanci. Tak je zbudována obřadní síň s důstojnou modlitebnou, k níž jsou přiřazeny potřebné místnosti k rituální přípravě pohřbu, i budova správní, zahrnující úřadovnu správce hřbitova i byty správce i hrobníků, i další nutné provozní budovy, jako např. sklad dřeva na rakve. Hřbitov byl od počátku řádně rozčleněn na hřbitovní pole, postupně zaplňovaná hroby, takže procházka hřbitovem je zpravidla i časovým přehledem jednotlivých slohů, v kterých jsou řešeny památníky mrtvých. Toto členění hřbitovního pozemku, který se prostírá jako sklánějící se pahorek od severu k jihu a od západu k východu, s prohlubujícím se terénem na jihovýchodě (kam byl ve dvacátých letech přičleněn i původně naprosto oddělený urnový hřbitov s vlastní obřadní síní, dnes propojený s celkem průchody), umožnilo volit pro nárožní hroby jednotlivých polí i pro hroby u hlavních cest – a zejména v aleji, kudy kráčí smuteční průvod od obřadní síně k hrobu –, vždy významnou architekturu náhrobkovou. Je tedy Nový židovský hřbitov, který nebude nikdy zcela zaplněn hroby, protože ničivá smršť nacismu vyhladila beze stopy ty, kdo zde mohli a měli jednou
spočinout, jednotnou architektonickou památkou.

Nový židovský hřbitov
Obřadní síň
Chaim Kočí – rituální správce
Izraelská 1, 130 00 Praha 3
www.kehilaprag.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank