škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
Dům Vzlet

Objekt byl postaven v roce 1920 jako sokolovna, záhy upraven na kino (BIO VZLET). Stavbu financoval tehdejší Sokol Vršovice. Po roce 1948 byl objekt vyvlastněn. Jako kino VZLET fungoval do poloviny 70. let 20. století, později jako sklady Filmového archivu. Po roce 1989 se budova stala majetkem hlavního města Prahy, které v roce 2002 svěřilo objekt do péče Městské části Praha 10. Silně destruovaná stavba a její okolí v důsledku zanedbání alespoň základní péče byla začátkem 21. století určena k demolici. V roce 2007 Městská část Praha 10 objekt pronajala fi rmě KLANG, s.r.o., která provedla v letech 2007 - 2009 generální rekonstrukci a VZLET se stal moderním multifunkčním prostorem se standardy 21. století. Nosným prvkem je multifunkční sál, jehož součástí je i sádrové promítací plátno z roku 1923; po rekonstrukci plně funkční. Tím, že v sále není elevace (stupnění pro židle), je umožněno v sále provozovat jakoukoli společensko kulturní činnost od přednášek, tiskových konferencí, školení, pořádání kongresů, prezentací fi rem, přes společenské akce až po fi lmové produkce a divadelní představení. Produkční dům VZLET disponuje klavírním křídlem zn. Petrof (Klavír Petrof PI Mistrál opus 617 539). Kapacitně může sál pojmout až 500 návštěvníků. Produkční dům VZLET byl slavnostně otevřen v září 2009 výstavou Jiřího Kaifosze a Stefana Milkova z cyklu Výstava sochařské tvorby českých, evropských a mezinárodních umělců ±50. Multifunkční objekt VZLET má za sebou společenské akce, VIP večírky, vánoční party, fi remní eventy, několik přednáškových akci. K 88. výročí (11. 11. 2009) objektu byl uspořádán koncert Jiřího Bárty a Milana Svobody. V současné době ve spolupráci se Studiem DVA v Praze 2x do měsíce hrajeme divadlo malých jevištních forem. VZLET se připravuje i na koncerty osobností stojící mimo hlavní proud pop music. Objekt, který se nachází na rozhraní městských částí Praha 2, 3 a 10., by se měl stát dalším kulturním bodem v Praze. Koncert v rámci tradičního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim 2010 je tak logickým pokračováním nastoupené dramaturgie a další významnou kulturní akcí posunující objekt VZLET na kulturní stánek Prahy.

KLANG, s.r.o.
Alice Raimondová
Moravská 50, 120 00 Praha 2
e-mail: raimonodova@klang.cz
vzlet@produkcnidum.eu, www.biovzlet.cz

andelovorajče.net
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank