škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
Vyšehradský hřbitov

Vyšehradský hřbitov je naším nejproslulejším národním pohřebištěm, protože je tu pochováno i několik set slavných a významných osobností české kultury, vědy a společenského života. Jejich hroby jsou v řadách pospolu s hroby ostatních občanů, mezi nimiž žili a pro něž tvořili, a někteří jsou uloženi na dominantním místě tohoto hřbitova, v hrobce Slavín. V oblasti hudební kultury zde nalézáme desítky jmen skladatelů, dirigentů, mistrů klavírní hudby a smyčcových nástrojů, operních a koncertních pěvců, muzikologů, hudebních pedagogů a organizátorů. V naší zemi není nikde společný hřbitovní památník hudebních skladatelů. Jsou pochováni v místech spojených například s jejich působením, v rodišti, v rodinných hrobech a podobně. Je tomu tak i v Praze, i když nejvíce takových jmen nalézáme na pražských hřbitovech Vyšehrad, Olšany, Vinohrady. Na prvně jmenovaném hřbitově je společná hrobka Slavín, kde jsou pochováni především literáti, výtvarní umělci, vědci, ale i některé přední osobnosti hudební kultury - pěvci, housloví a klavírní virtuosové, dirigenti. Ze skladatelů je tu jen Oskar Nedbal, jehož ostatky sem byly uloženy dodatečně roku 2006, když sem byly přeneseny ze Záhřebu, kde byl pochován po tragické smrti roku 1930. Sami největší čeští skladatelé Smetana, Dvořák a Fibich jsou pochováni v samostatných hrobech na Vyšehradském hřbitově, který je ve veřejnosti nepřesně a nesprávně celý nazýván Slavínem. Je tu sice mimořádný počet hrobů slavných a významných osobností české kultury a vědy, ale je to jinak běžný hřbitov pro občanské pohřbívání. O hroby hudebních skladatelů (stejně jako jiných slavných osobností) pečují především jejich rodinní potomci, a kde jich není, pak touto péčí jsou povinovány obce, na jejichž hřbitovech jsou pochováni. Někdy se k této péči připojují různé kulturní spolky, jejichž náplň je spojena s udržováním odkazu takových osobností. Spolek Svatobor, založený roku 1862 největším českým historiografem Františkem Palackým, který působí dodnes, je správcem prve uvedené hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitově a mimoto pečuje i o některé další hrobky, které v minulosti sám zřídil nebo o něž mu byla svěřena péče; hroby hudebních skladatelů mezi nimi nejsou.

Vyšehradský hřbitov, Praha - Vyšehrad

Svatobor
Mostecká 1, 118 00 Praha 1
prof. Dr. Ing. Václav Liška - předseda
Václav Potoček - jednatel
svatobor@volny.cz, www.slavin.cz

andelovorajče.net
andelovorajče.net
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank