škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
MIROSLAV VILÍMEC - housle

Houslista  Miroslav Vilímec  patří k umělcům, kteří úspěšně spojují svou profesi v symfonickém orchestru s bohatou činností  sólisty. Narodil se v Klatovech (1958) a základy houslové hry získal u své matky, významné české houslistky a pedagožky Ilony Vilímcové. Po studiích na střední ekonomické škole se již Miroslav Vilímec plně věnoval hudbě. Po absolvování Akademie múzických umění v Praze ve třídě Prof. Václava Snítila vykonal úspěšně konkurz do skupiny prvních houslí České filharmonie. Zde působí Miroslav Vilímec od r.1982, od r. 1987 ve funkci zástupce koncertního mistra a od r. 1992 na základě vítězného konkurzu ve funkci koncertního mistra. Rozsáhlý výčet sólistických vystoupení zahrnuje účinkování s takřka všemi českými orchestry. Nejzávažněji se v tomto směru jeví pravidelná spolupráce s Českou filharmonií. Mimořádný ohlas vzbudilo např. provedení originální verze Paganiniho koncertu D dur, právě tak jako Kubelíkova koncertu B dur za přítomnosti Rafaela Kubelíka v Rudolfinu, obojí pod taktovkou Václava Neumanna. S Českou filharmonií provedl M. Vilímec i Lalovu Španělskou symfonii a celou řadu dalších skladeb. V letošním roce zahrál pod vedením Zdeňka Mácala s ČF Mozartův houslový koncert A dur. S ČF pořídil též gramofonovou nahrávku houslového koncertu Václava Petrželky. M Vilímec se s oblibou zaměřuje na méně uváděná či neznámá díla, pořídil v této oblasti řadu významných rozhlasových nahrávek, např. Fantasii pro housle a klavír Josefa Kličky či Houslový koncert Františka Drdly za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.Výrazným přínosem objevitelské hodnoty bylo též souborné natočení čtrnácti houslových koncertů klasického francouzského skladatele černošského původu Josepha Boulogne - Chevaliera de Saint Georges, v tomto případě s Plzeňskou filharmonií. Kromě spolupráce s orchestry se M. Vilímec cílevědomě věnuje komorní hře, hlavně ve spolupráci se svým bratrem, klavíristou Vladislavem Vilímcem. Výčet klavírních partnerů  M. Vilímce je velmi zajímavý. Řadu významných vystoupení uskutečnil např. s posledním doprovazečem Jana Kubelíka Alfredem Holečkem, několikrát též účinkoval i se slavným dirigentem Rafaelem Kubelíkem u klavíru. S oběma umělci vystoupil M. Vilímec také ve speciálních televizních pořadech věnovaných dílu Jana Kubelíka. Miroslav Vilímec se uplatňuje i jako organizátor hudebního života. Založil Společnost Jana Kubelíka, které je předsedou a v jejímž rámci se snaží o udržení odkazu slavných českých houslistů minulosti. Jeho aktivity jsou široké, spoluorganizuje např. každoroční festival s názvem "Hudba v synagogách Plzeňského regionu". Umělecky se M. Vilímec věnuje hudbě od baroka až po současnost, nejvřelejší vztah má však k virtuózní a romantické hudbě.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank