škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
PRAŽSKÝ SALONNÍ ORCHESTR

umělecký vedoucí Mgr.Václav Vomáčka

 

...“Už kamarádi pomalu stárnem“ …… to jsou slova známé „Zbraslavské polky“ skladatele Jaromíra Vejvody. Stárnutí je nezvratný proces, který se bohužel nedá zastavit, dá se však zpomalit mj. neustálým aktivním a pozitivním přístupem k životu. To si uvědomuje personál i obyvatelé Domova seniorů v Praze 8 - Bohnicích. Vedle běžných standardních aktivit tak zde již řadu let existuje a kvalitně funguje i veliké hudební těleso - Pražský salonní orchestr, což je v podmínkách a možnostech sociálních zařízení jev zcela ojedinělý. Základ orchestru vznikl již v roce 1982. Z původních několika muzikantů, obyvatelů domova, se orchestr postupem let výrazně rozšířil až na dnešních 40 stálých členů, z nichž řada pravidelně dojíždí na zkoušky i ze vzdálených částí Prahy či z jejího okolí. Svým věkovým průměrem přes 70 let je orchestr bezesporu nejstarším hudebním tělesem tohoto typu v České republice, nejstarším hráčům je dokonce přes 90 let. Své místo si v orchestru však našli i lidé velmi mladí a potvrzují tím známý fakt, že hudba nezná věkových hranic a je ideálním prostředkem ke společnému setkávání různých generací.

V programech orchestru nalezneme jak klasické skladby tzv. vyššího populáru od našich i světových skladatelů, tak oblíbené evergreeny naší i zahraniční lidové a taneční hudby. Orchestr pravidelně vystupuje nejen v domovském zařízení, ale koncertuje po celé Praze i jiných místech naší republiky. Připomeňme pravidelné hostování na lázeňských kolonádách v Poděbradech, Teplicích, Karlově Studánce, Janských či Františkových Lázních,  pravidelná slavnostní vystoupení pro Rakouské velvyslanectví na pražském Žofíně či v Rudolfinu, závěrečný koncert "Mezinárodního roku seniorů 1999" v pražském Obecním domě, slavnostní zahajovací promenádní koncert u příležitosti otevření nově rekonstruovaných zahrad pod Pražským hradem v rámci akce Praha - kulturní město 2000, opakované účinkování na festivalech "Vačkářův Zbiroh" nebo "Nekonvenční žižkovský podzim". V říjnu 2005 orchestr poprvé vycestoval i do zahraničí, v Kongresovém centru německého Suhlu mu aplaudovalo téměř dva tisíce posluchačů. Dokumentární pořad o činnosti orchestru natočila jak Česká televize, tak i Bavorská televize v Mnichově. Orchestr tvoří převážně kvalitní amatérští muzikanti, někteří hudebníci však působili nebo ještě působí profesionálně. Umělecký vedoucí orchestru V. Vomáčka je profesionálním violoncellistou, vystudoval Hudební fakultu AMU a dvanáct let působil v orchestru Česká filharmonie, koncertní mistr houslista F. Haralík vedle praxe v Karlovarském symfonickém orchestru často vystupoval jako sólista dokonce až v Japonsku, skladatel a hráč na klávesové nástroje J. Hulička zase dlouho úzce spolupracoval s populárním Orchestrem Karla Valdaufa atd. Podle svých hudebních zálib se hudebníci sdružují i do menších souborů a tak při orchestru působí např. Swingový big band "BLOK" s tanečním a jazzovým repertoárem, klasická dechovka - Dechový orchestr "Dvořanka" nebo Komorní soubor „Melodie“ s repertoárem velkého orchestru v menším hráčském obsazení, v jehož čele stojí profesor Pedagogické fakulty UK houslista Fr. Kobylák. O kvalitě orchestru jistě svědčí i to, že získal již řadu grantů na podporu své činnosti. Svoji vstřícnost projevil jak Magistrát hl.m.Prahy, tak Městská část Praha 8, Fond česko-německé budoucnosti a dokonce i mezinárodní nadace Open Society Fund.

 

 

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank