škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JAROSLAVA SEIFERTA

Podnět k výstavbě školy v tehdejší Palackého ulici byl dán 14. 9. 1882 usnesením obecního zastupitelstva. Plán budovy vypracovali vrchní inženýr Josef Bayer a městský inženýr Řehůřek, stavbu provedl v letech 1892 – 1894 architekt Jan Hrabě. Již 20. 9. 1893 bylo slavnostně dáno do užívání přízemí a první patro, bylo slavnostně dáno do užívání přízemí a první patro, druhé a třetí patro bylo dokončeno 1. 1. 1894. Budova tehdy patřila k nejmodernějším v zemi, byla vytápěna ústředním topením, ve třetím patře měla k dispozici velký sál – kapli, která byla slavnostně vysvěcena za přítomnosti c. k. zemského školního inspektora Františka Weniga. Dvanáct tříd školy navštěvovalo 729 žáků, které vyučovalo dvanáct pedagogů. V souladu se změnami školního systému se také měnil statut školy. Při otevření to byla obecná škola chlapecká, později měšťanská škola chlapecká a dívčí, po roce 1948 osmiletá střední škola, základní devítiletá škola, základní škola. V září 1993 byl škole u příležitosti 100. výročí otevření propůjčen čestný název Základní škola J. Seiferta a byla odhalena bronzová busta básníka na nároží budovy. V roce 2006 došlo ke sloučení s mateřskou školou a škola nese název Základní škola a mateřská škola J. Seiferta. J. Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1984, se narodil nedaleko v Bořivojově ulici a tuto obecnou školu navštěvoval v letech 1907 – 1912. Zde se také poprvé zamiloval do slečny učitelky Marie Gebauerové, která pocházela z rodiny filologa a bohémisty J. Gebauera. Budova školy byla několikrát rekonstruována, při poslední v roce 1996 získala vestavbou tělocvičnu, terasu, školní kuchyni a jídelnu.. Za více než 110 let trvání škola vychovala velké množství vynikajících odborníků a významných osobností v různých oblastech lidské činnosti. Ve zdejších lavicích např. seděli herci Jiřina Bohdalová, František Skřípek, Ladislav Potměšil, zpěváci Viktor Sodoma, Zorka Kohoutová, Jana Robová nebo hudební skladatel Ondřej Soukup či sportovní komentátor Antonín Pečenka.

 

 

Základní škola Jaroslava Seiferta

PaedDr. Břetislava Mardešičová - ředitelka

Vlkova 31

130 00 Praha 3

zsvlkova@volny.cz

www.zsvlkova.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank