škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
HUSŮV SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ NA VINOHRADECH

Husův sbor Církve československé husitské na Vinohradech v Dykově ulici 1, vybudovala stavební firma Bohumila Belady v letech 1932 -1933. Základní kámen, položený a odhalený již několik let před tím, pochází z historického hradu Krakovec, a je umístěn před hlavním vchodem do sboru. Přední český architekt Pavel Janák vyprojektoval budovu v avantgardním duchu architektury té doby - funkcionalismu. Jedná se o železobetonovou stavbu s nižším traktem bohoslužebného sálu (kostel) a přilehlý pětipatrový dvojdům s kancelářemi farního úřadu, sálem Karla Farského, klubovnami a nájemními byty. V jižní části se napojuje třicetišestimetrová věž bez obvodového pláště s točitým schodištěm, zakončená čtyřmetrovým kalichem. Vlastní sál sboru je orientován do šířky se sklonem k oltáři. Výzdobu tvoří barevné nástěnné plastiky sochaře Jana Znoje (postavy Krista, Starozákonních proroků a české reformace). V prostoru pod modlitebnou zbudoval architekt Jiří Jakub koncem třicátých let největší kolumbárium v tehdejším Československu, snad i ve střední Evropě. Na umělecké výzdobě tohoto pohřebiště se podílel jeho otec, malíř František Jakub rozměrnou freskou "Cesta ke světlu" a profesor Jaroslav Horejc plastikou "Poslední soud". Dalším umělcem ve sboru zastoupeným je František Bílek s reliéfy Krista a Jana Blahoslava. Celá stavba je zapsána mezi kulturní památky jako objekt výrazně dokládající architektonický a historický vývoj města Prahy. Od r. 1934 jsou na kůru umístěny třímanuální varhany od krnovské firmy bratří Riegrových. Jejich tóny můžeme slyšet při nedělních bohoslužbách i občasných koncertech. V minulosti je rozeznívali i významní varhaníci jako byli prof. Bedřich Wiedermann, Bedřich Janáček a Miluška Kvěchová. Husův sbor se zapsal do vědomí národa hlavně ve dnech Pražského povstání v květnu 1945, kdy z jeho prostor vysílal tajně československý rozhlas, když jeho vlastní budova byla v bojích vážně poškozena. Odtud zaznělo i volání Prahy o pomoc. V posledních letech prošla stavba celkovou opravou za významného přispění městské části Praha 10 a Magistrátu hl. m. Prahy. Na podzim letošního roku si připomeneme 75 let od otevření sboru, který po celou tuto dobu sloužil a slouží věrně svému duchovnímu poslání. Vedle pravidelných bohoslužeb (neděle od 9 hodin, farář Mgr. Daniel Majer) vás můžeme pozvat i do Klubu otevřených dveří s jazykovými kurzy a výukou náboženství pro děti a mládež.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank