škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 9, Učňovská 1

ZUŠ byla založena v roce 1955. Tehdy sídlila v Jeseniově ulici na Praze 3. Další učebny zapůjčily základní školy. V roce 1962, kdy byly zřízeny Lidové školy umění, měla škola již oddělení klavírní, smyčcové, dechové, oddělení lidových nástrojů a pěvecké oddělení. Vznikl též pěvecký sbor, smyčcový i dechový orchestr, v roce 1963 přibyl taneční obor, který dostal samostatnou budovu ve Vozové ulici. Po dvou letech bylo dechové oddělení a oddělení přípravné hudební výchovy přemístěno do dvou pavilonů na Hollarově náměstí, kde působí dodnes. LŠU získala v roce 1987 první patro objektu "Lípa" v Koněvově ulici 214, kde sídlilo ředitelství školy, učebna společných předmětů, učebny klavíru, houslí, violoncella, kontrabasu, akordeonu a zobcových fléten. Byl zde i školní koncertní sál. V roce 1990 došlo k přejmenování LŠU na Základní umělecké školy - ZUŠ. Škola má od roku 1995 právní subjektivitu a její učebny nalezneme na šesti místech Prahy 3. Nevyhovující prostory tanečního oboru ve Vozové ulici škola v roce 1995 vyměnila za nový sál v Ondříčkově ulici 48, ve  kterém se taneční obor vyučuje dodnes. Naposledy se škola přestěhovala v roce 2006, kdy musela opustit akusticky nevyhovující prostory objektu „Lípa“ v Koněvově ulici 214. V současnosti školu nalezneme nedaleko konečné stanice tram. č. 9 „Spojovací“ v areálu střední a učňovské školy, kde má nově zrekonstruovanou samostatnou budovu. Díky přesunu o pouhé dvě stanice MHD se škola stala Základní uměleckou školou Praha 9, Učňovská 1. Součástí ZUŠ však jsou ještě další dislokovaná pracoviště na území Prahy 3: Hollarovo náměstí č. 4 a č. 6, Ondříčkova č. 48, a pracoviště v ZŠ „K lučinám“. Před dvěma roky škola byla otevřena také pobočka v Újezdu nad Lesy, Polesná 1690. ZUŠ Praha 9 je od r. 1996 zařazena do sítě škol MŠMT a jejím zřizovatelem je hlavní město Praha a jejím současným ředitelem je BcA Martin Hauptmann. V hudebním oboru dnes nabízí výuku: hry na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, kytara, akordeon, sólový i sborový zpěv, komorní i orchestrální hra. Žáci pravidelně účinkují nejen v koncertním sále školy, ale i v dalších pražských sálech. Jsou připravováni na celostátní soutěže a k reprezentaci na domácích i zahraničních festivalech. Pod vedením L. Nováka zde působí padesátičlenný Studentský dechový orchestr „Žižkovská smršť“ (založen v r. 1970) jehož hráči jsou ve věku 13-26 let. Dále zde působí Dívčí pěvecký sbor pod vedením J. Škopa, dechové soubory, komorní dechový soubor "Basfifa" orientovaný na středověkou a soudobou hudbu, fanfárový soubor žesťových nástrojů, kytarová tria, flétnová kvarteta kvinteta aj. Smyčcový komorní soubor pracuje od r. 2002 pod vedením J. Vlasáka. Taneční obor rozvíjí tanečně nadané děti, zabývá se taneční průpravou, současným, lidovým i klasickým tancem a každoročně realizuje v pražských divadelních sálech hojně navštívená představení.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank