škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
CHRÁM ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE V PRAZE NA OLŠANECH

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice v Praze na Olšanech, který od svého vysvěcení před 80. lety slouží nepřetržitě pravoslavné komunitě, je podle vyjádření arcibiskupa pražského a českých zemí Kryštofa viditelným vyjádřením bratrství pravoslavných Čechů, Rusů a Srbů. Je i důstojným památníkem ruských exulantů, kteří museli na konci druhého desetiletí 20. století opustit svou vlast. Velkou pomoc záměru vystavět na Olšanech hřbitovní kapli poskytl ve 20. letech Karel Kramář, první ministerský předseda Československé republiky. Značné finanční prostředky přišly také ze Srbska. Vedle velkého osobního daru organizoval Kramář podle arcibiskupa Kryštofa sbírky, které místo původně uvažované skromné kaple umožnily zbudovat dokonce nádherný chrám v byzantském slohu, podle novgorodsko-pskovské architektonické tradice. Prostor s velkou kryptou pojme více než sto věřících. V kryptě nalezl místo posledního odpočinku mimo jiné i Karel Kramář s chotí Naděždou Nikolajevnou, původem z ruského šlechtického rodu Chlupových. Hlavním architektem chrámu postaveného na II. obecním olšanském hřbitově v letech 1924 - 1925 byl profesor Kyjevské university Vladimír Brandt, umučený za 2. světové války gestapem v Praze. Chrám byl po roce slavnostně vysvěcen na svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice 22. listopadu 1925. Výzdoba je dílem ruských umělců působících v Praze a jinde v západní Evropě. Pravoslavní Pražané začali sbírat finanční prostředky na stavbu hřbitovní kaple již před první světovou válkou. Po vzniku Československé republiky našly v Praze útočiště tisíce emigrantů z Ruska zmítaného občanskou válkou. Neveliká obec českých pravoslavných křesťanů se nebývale rozrostla. V letech 1923 a 1927 bylo proto nutné rozšířit pravoslavnou část Olšanských hřbitovů. Vzniklo Bratrstvo pravoslavných ruských občanů pro péči a údržbu jejich hrobů v Československu, takzvané Uspenské bratrstvo. V souvislosti s potřebou konání řádných pravoslavných pohřbů a panychid se ukázalo nezbytným realizovat dřívější projekt stavby hřbitovní kaple. Uspenské bratrstvo se tehdy stalo jeho novým iniciátorem. Pro pravoslavné Pražany byla vydělena část Olšanského hřbitova už od roku 1905. Po zrušení karlínského vojenského hřbitova byly tehdy na Olšany přeneseny rovněž ostatky 45 ruských důstojníků, kteří zemřeli v Praze na následky zranění v napoleonských válkách v roce 1813. Byl tam přemístěn také jejich památník. Koncert se koná v roce 80. výročí, kdy pod pravoslavný kostel Uspenskij chram na Olšanech byly 21. října 1928  uloženy pozůstatky 130 ruských vojáků, kteří zemřeli v Praze během 1. světové války.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank