škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
HIPOCONDRIA ENSEMBLE
Jan Hádek - housle, um.vedoucí, Magdaléna Malá - housle, Zuzana Peřinová - viola, Ondřej Michal - violoncello, Michal Novák - kontrabas, Filip Dvořák - cembalo, Ivana Brouková - soprán

Umělecký vedoucí souboru houslista Jan Hádek je absolventem Pražské konzervatoře a Hudební fakulty AMU. Jako interpret hudby 17. a 18. stol. působil v mnoha ansámblech (Collegium 1704, Musica Florea, Capella Regia Musicalis a další). Na prestižní Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku dokončil studium u prof. Chiary Banchini (2003). Houslistka Magdaléna Malá absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě Dagmar Zárubové. Intenzívně se věnuje interpretaci staré hudby. Pravidelně se účestní kurzů pro autentickou interpretaci a hry na barokní housle. Je členkou "Apriori Quartet" a spolupracuje se soubory zabývajícími se interpretací staré hudby. Je stálou členkou Hipocondria ensemble. Cembalista Filip Dvořák získal hudební vzdělání studiem oboru klavír na  Konzervatoři v Brně (1993). Poté jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby pod vedením prof. G. L. Mrázkové na HAMU a generálbassu (prof. Václav Luks). Účastnil se mistrovských kurzů vedených Jacquesem Oggem,  Johnem Tollem a Patrickem Ayrtonem a rovněž kurzů pro starou hudbu ve Valticích na Moravě a interpretačních kurzů "Handel project" při Sweelinck Conservatorium v Amsterdamu. Zájem o interpretaci staré hudby prohloubil studijním pobytem na Hochschule F. Mendelsohna Bartoldy v Lipsku. Je zakladatelem barokního souboru HIPOCONDRIA ensemble s nímž koncertuje jak v čechách, tak v zahraničí, a který má již za nedlouhou dobu své existence na kontě dvě CD náhrávky. Jako hráč continua  spolupracuje se soubory Musica Florea, Collegium 1704 a dalšími ansámbly. Intenzivně se rovněž  zabývá  stavbou , intonací a laděním cembal a jejich dobových replik v cembalářské  dílně pana Františka Vyhnálka v Hovorčovicích. Ondřej Michal absolvoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři  u J. Kulhana, dále studoval u V. Jírovce. V roce 2005 završil studia hudebního oboru na Karlově universitě. Věnuje se též hře na barokní violoncello, kterou studoval na interpretačních kurzech s předními světovými  interprety (I. Hubatschek, Florilegium, R, Zipperling, J, Mason). Spolupracuje mimo jiné se soubory Capella Regia, Societas incognitorum, Musica Florea. Na MHF Pražské Jaro 1998 se podílel na provedení opery Imeneo. V roce 2000 se zůčastnil nahrávání CD Zelenkova oratoria Sub olea pacis et palma virtutis s ansámblem Musica florea. Se souborem Capella Regia vystupoval na festivalu Krakov 2000, s Musicou Floreou v opeře J. Rameaua Castor et Pollux ve Stavovském divadle. V roce 2001 se podílel na nahrávkách souborů Societas Incognitorum (CD s hudbou z Kroměřížského archivu), Ritornello (Vzhůru na ptáky-barokní lovecké písně) a Hipocondria (F. I. A. Tůma, J. A. Plánický). Michal Novák studoval hru na kontrabas na Pražské konzervatoř u prof. K. Borovičky a prof. J. Valenty, jehož je i absolventem. Dnes studuje magisterské studium na pražské AMU (doc. J. Hudec). Úspěchy získal na mezinárodních soutěžích: Gregorova soutěž /4. místo/, MSKK Brno 2002 a 2005 /3.místo/. Je rovněž vyhledávaným komorním a orchestrálním hráčem: Musica Florea, Collegium 1704, Hipocondria ensemble ad., 2 roky působil v PKO, dnes je zástupcem vedoucího kontrabasové skupiny v symf. orchestru FOK a stážistou České filharmonie. Sopranistka Ivana Brouková je absolventkou Pražské konzervatoře a Hochschule der Künste v Berlíně (2000). Zde se pod vedením theorbisty Nigela Northa seznámila s interpretací tzv. Staré hudby a od té doby se jejím zájmem stala hudba od raného baroka až po raný klasicismus. Účast na mistrovských kurzech u Emmy Kirkby, Jill Feldman, Richarda Wistreicha aj. V minulých letech přizvána na operní projekty Lužického operního léta nebo Macerata Opera Festivalu. Tam vznikla spolupáce s toskánským ansámblem "Florilegio Musicale". Doma i v zahraničí koncertuje s různými profesionálními ansámbly pro Starou hudbu.

Cembalo je kopií vlámského typu nástroje Johanesse Rückerse z roku 1624, jehož originál se nachází v muzeu ve francouzském  Kolmaru. Nástroj vyrobil cembalář pan F. Vyhnálek 1993, bohatou dekorací vyzdobil výtvarník pan M. Tomek. Intonaci a regulaci nástroje zhotovil Filip Dvořák.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank