škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ZDENĚK POLOLÁNÍK - hudební skladatel
Hudební skladatel Zdeněk Pololáník (nar. 25. 10. 1935 v Brně) už za svých studií varhanní hry na brněnské konzervatoři a oboru skladby na Janáčkově akademii múzických umění udivoval svým mimořádným skladatelským talentem, bohatou a 'velkorysou hudební invencí, temperamentní rytmikou, pozoruhodně vyspělou, zralou a pohotovou kompoziční technikou, i oslnivou instrumentací. Již v poměrně mladém věku se dočkal provedení svých skladeb v mnoha zemích světa (v celé Evropě včetně Velké Británie a SSSR, v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Jihoafrické republice, i na Novém Zélandě), rozhlasových a gramofonových nahrávek, i tištěných vydání svých děl (víckrát též v cizině). Ve výčtu jeho interpretů figuruje celá plejáda vynikajících dirigentů a sólistů. Spolupracoval s 50 režiséry a choreografy, nejednou i velmi zvučných jmen. Pololáníkova tvorba se od svého počátku vyvijí ve třech liniích. První z nich - skladby pro koncertní účely a balety - zahrnuje v současnosti kolem 150 opusů včetně 5 symfonií, symfoniety, 4 oratorií, 5 baletů a 5 skladeb koncertantních. Druhou linii tvoří hudba psaná k praktickým liturgickým účelům, zatímco poslední, třetí, představuje úhrn asi 350 hudeb filmových, televizních, scénických a rozhlasově činoherních. Zdeněk Pololáník rád volí nevšední nástrojová obsazení a uplatňuje osobité náměty a koncepce skladeb. Častěji komponoval na latinské texty, ale i na hebrejštinu (celovečerní oratorium „Šír haš-šírím“ = Píseň písní), staroslověnštinu a další jazyky, mj. i norštinu.
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank