škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ČESKÉ HORNOVÉ KVARTETO
Tomáš Secký, Jaroslav Secký, Miroslav Kubíček, Tomáš Čechal

České hornové kvarteto J. V. Sticha legendárního českého hornisty Jana Václava Sticha, známého ve světě též pod pseudonymem vzniklo roku 1995 během příprav na mezinárodní oslavy 250. výročí narození Giovanni Punto. Tento český „hornový Paganini“ šířil ve své době slávu českých hudebníků po celé Evropě. Mozart píše ve svém dopise svému otci, že „Punto hraje úžasně“ a věnuje Stichovi sólový part své Koncertantní symfonie. A Beethoven inspirován Stichovou hrou komponuje Sonátu op.17 pro klavír a lesní roh, s kterou  podnikají oba umělci koncertní turné, jak bychom dnes řekli. České hornové kvarteto se stává jedním z pokračovatelů slavných dějin a tradic lesního rohu v Čechách. Základním repertoárem jsou proto skladby české provenience. Tento soubor však uvádí i skladby zřídkakdy provozované. Díky badatelské činnosti uměleckého vedoucího souboru Tomáše Čechala objevuje v zámeckých archivech kompozice od autorů zcela zapomenutých. Posluchač se tedy nejednou stává při koncertech svědkem novodobé premiéry neznámého dosud díla! V repertoáru kvarteta nechybí samozřejmě hudební literatura 19. a 20. století a díla soudobých českých skladatelů. Lesní roh je nástrojem téměř neomezených možností. Pro svůj tónový rozsah a dynamické možnosti je využíván ve všech hudebních žánrech. V různých úpravách pro čtyři lesní rohy vám kvarteto představuje tento nástroj i v podobách namnoze neobvyklých a překvapivých.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank