škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ŽIŽKŮV SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Náboženská obec CČSH na Žižkově byla založena 25. července 1920. Právní počátky sboru položila plenární schůze konaná 31. srpna téhož roku v hotelu Písek. Zde došlo k ustavení první rady starších. Obec získala pro konání bohoslužeb nejprve pronájem Betlémské kaple CČE v Prokopově ulici. Zde se konaly již od začátku bohoslužby pravidelně každou neděli, nejdříve pod vedením laických kazatelů. Od 7. listopadu 1920 tu sloužil první žižkovský farář Josef Šlapák. Přes dobré vztahy s evangelíky cítila obec stále naléhavěji potřebu vlastního sboru. K jeho výstavbě došlo z iniciativy nového faráře Josefa Valenty zakoupením parcely (1923), na které vznikl objekt podle návrhu architekta Kaliby v letech 1923 - 25. Stavba byla ukončena v příhodnou dobu o Vánocích, a tak na Hod Boží 25. prosince 1925 mohl nový sbor farář Valenta otevřít slavnostní bohoslužbou. Budova, nesoucí jméno husitského vojevůdce Jana Žižky, se skládá ze dvou komplexů, velké modlitebny a Komenského síně. Kromě těchto prostor stavba obsahovala kancelář, byty pro místního duchovního, sborovníka a tajemníka farního úřadu, ale otvírala i místo ke schůzkám Jednoty mládeže a umožňovala činnost ochotnického divadelního spolku Žižka. Uměleckou dominantu velké shromažďovací místnosti představuje socha Františka Bílka Strom bleskem pravdy zasažený, sádrová plastika o výšce 3,5 m, kterou obci v roce 1964 zapůjčila Galerie hlavního města Prahy. Roku 2005 oslavila náboženská obec 85 let od svého založení a 80 let otevření budovy Žižkova sboru.

Žižkův sbor Církve Československé husitské
Mgr. Renata Krausová - farářka
Dr. Marie Muchová - předsedkyně RS
náměstí Barikád 1,
130 00 Praha 3

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank