škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
MILÍČŮV DŮM A PŘEMYSL PITTER
/Čestný název Mateřská škola - Milíčův dům/

Vznik a existence Milíčova domu jsou neoddělitelně spojeny se jménem Přemysla Pittra (*21.6.1895 v Praze, +15.2.1976 v Curychu), bytostného pedagoga a humanisty, člověka známého ve světě patrně více, než v jeho rodném městě Praze. Ve dvacátých letech, v době kdy Československo zasáhla hospodářská krize, začal Přemysl Pitter sbírat peníze na vybudování domu, který by sloužil dětem. Trvalo několik let, než byly shromážděny prostředky na koupi vhodného pozemku a další roky trvalo, než byla postupně postavena dvoupatrová budova - Milíčův dům. Útulek pro děti byl pojmenován podle Jana Milíče z Kroměříže, mravního reformátora ze 14. století, který Přemysla Pittra významně ovlivnil zejména snahou o iniciaci mravní obrody a sociálním cítěním. Sem soustředil cílevědomou péči o školáky z chudé části města, kterým dal možnost smysluplného využívání volného času. Později sloužil Milíčův dům i uprchlíkům před nacismem, dětem židovským a dalším, které to právě potřebovaly. Milíčův dům navštěvovala od roku 1943, ve svých 10 až 14 letech, žižkovská školačka Olga Šplíchalová, která se v 60. letech 20. století provdala za Václava Havla. Po roce 1950 byl Přemysl Pitter zbaven vedení a donucen k emigraci. Ještě za svého života byl vyznamenán vysokými vyznamenáními státu Izrael, Spolkové republiky Německo, byl jmenován čestným občanem města Zürichu a čestným doktorem jeho univerzity. Zemřel ve Švýcarsku v r. 1976. V roce 1991 obdržel Řád T.G.M. in memoriam. Milíčův dům slouží od roku 1976 jako mateřská škola.

Současnost Milíčova domu:

Naše koncepce vychází z myšlenek a odkazu Přemysla Pittra, snažíme se, aby tolerantnost a příkladný vztah k dětem byly samozřejmostí. Podporujeme vliv rodiny na dítě a v zájmu zdravého rozvoje dítěte vycházíme rodině vstříc. Tam, kde rodina z nějakého důvodu nestačila či nestačí plnit svoji funkci, snažíme se opoždění dítěte vyrovnat před vstupem do ZŠ.Uznáváme prvořadost výchovného působení i poslání rodiny a naše postavení vůči rodině je doplňující. Z této koncepce je sestaven školní vzdělávací program "Hrajeme si spolu", který plní hlavní cíle Rámcového vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání.

Milíčův dům
Marta Vrabcová - ředitelka
Sauerova 2/1836,
130 00 Praha 3
milicuvdum@volny.cz
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank