škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ V PRAZE 3

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů se nachází ve dvoraně domu čp. 76 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Vinohradská třída č. 68. Modlitebnu vyprojektoval v pozdním secesním slohu a také realizoval významný český architekt prof. Ing. arch. Bohumír Kozák v letech 1912 až 1915. Modlitebna byla slavnostně otevřena v roce 1915 při příležitosti 500. výročí upálení Mistra Jana Husa. Autor projektu v rámci dispozičního řešení plně respektoval požadavky církevního společenství včetně jedinečného včlenění baptisteria do průčelí hlavní bohoslužebné místnosti, jakož i umístění varhan do čela místnosti nad baptistrium. V letech 1981 - 85 bylo v rámci generální přestavby modlitebny provedeno i poměrně rozsáhlé rozšíření sborového komplexu. Sborové prostory totiž zdaleka neuspokojovaly požadavky vyvolané pestrostí sborového života. Vypracováním projektu rekonstrukce i přístavby včetně interiéru byl pověřen někdejší posluchač prof. Ing. arch. Kozáka na ČVUT, člen vinohradského sboru Ing. arch. Daniel Mathauser. Pro řadu předností této stavby zejména z hlediska její mimořádné kapacity (500 míst) je modlitebna propůjčována jednorázově nejrůznějším církvím včetně ekumenických slavností. Rozšířením pak došlo k výstavbě malého shromažďovacího sálu, přilehlé kuchyně, místnosti pro vyučování skupin dětí a kazatelovy kanceláře. Právě pro toto rozšíření bylo umožněno, aby po roce 1989 mohly mít své přístřeší ve sborových prostorách i cizojazyčné baptistické sbory. Vedle místního Sboru se ke svým bohoslužbám zde scházejí i sbory anglicky, rusky, španělsky a dokonce i čínsky mluvící. Právě malý sál, ve kterém se má uskutečnit slavnostní zahájení festivalu, umožňuje, aby probíhaly dokonce současně i dvoje bohoslužby.

Bratrská jednota baptistů
Ing. Miloš Šolc
kazatel
Vinohradská 68
130 00 Praha 3
e-mail: bjb_praha3@centrum.cz
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank