škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
MODLITEBNA JANA BLAHOSLAVA

2. sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově
Strohý prostor modlitebny vytvořené z bytů v 1.patře sborového domu v Čajkovského ulici č.10 vznikl v době, kdy již bylo zřejmé, že se nepodaří uskutečnit původní záměr zakladatelů sboru - totiž postavit modlitebnu, či velký sborový sál ve dvoře za domem (1935). Psal se rok 1928, když byl založen 2. žižkovský sbor ČCE jako odnož 1. sboru, který dodnes sídlí v Prokopově ulici. V té době byl Žižkov novým sídlištěm, kam se nastěhovalo mnoho převážně mladých rodin. Založení nového sboru bylo podpořeno i vznikem skupiny členů sboru, kteří založili stavební družstvo s cílem postavit dva činžovní domy (dnešní č. 8 a 10), které by se staly základnou nově vzniklého sboru (dokončeny r. 1931). Dnes slouží jako hlavní shromažďovací místnost k nedělním a svátečním bohoslužbám, a dalším akcím. Svou jednoduchostí, tolik odlišnou od bohatě zdobených kostelních prostor, jak je známe v římském katolictví či pravoslaví, se vědomě hlásí k odkazu zejména české a švýcarské reformace, která položila hlavní důraz na roli Ježíše Krista jako Spasitele a Bible, Písma svatého jako zdroje poznání Boží vůle. Jednoduchý kříž na čelní stěně spojuje se všemi ostatními křesťany vyznávajícími Ježíše Krista jako Spasitele. Původně byl doplněn ještě nápisy biblických veršů, jak je reformovanou tradicí. Stůl Páně s kazatelským pultíkem zastupují oltář (obětní stůl) a kazatelnu. Je tak podtrženo ústřední místo kázání Božího Slova (chápaného jako výklad spolu se svátostí křtu tvoří dvojici reformačních svátostí. (Na rozdíl např. od sedmi římskokatolických). Sv. Večeře Páně je také znázorněna na gobelínu na pravé stěně. Ten je spolu s liturgickou svící zároveň připomínkou partnerství se spřátelenými sbory v zahraničí, které je darovaly. Pozornost zasluhují i výborné elektronické varhany s úžasnými možnostmi modulace intonace i zvuku. Vyjadřují další z významných částí evangelické bohoslužby - společný zpěv. Čerpá z velkého pokladu písní, především modlitebních, v nichž se celé shromáždění spojuje ve svých vyznáních, chválách, prosbách i přímluvách. Důraz na úzké společenství je charakteristický pro celou existenci tohoto evangelického sboru. Nejvýznamnější osobností i v tomto směru byl druhý farář sboru Vladimír Čapek, který zde sloužil v letech 1939 - 1972. Z ovoce jeho služby dodnes žijí mnozí. I proto dnes více než polovina členů sboru žije sice mimo území sboru v jiných částech Prahy i v širším okolí, uchovává si však svůj vztah k domovskému sboru žižkovskému.

2. sbor Českobratrské církve evangelické na Žižkově
Mgr. Jaromír Strádal - farář
Eva Potměšilová - kurátorka
Čajkovského 10/1039, Praha 3
e-mail: zizkov2@evangnet.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank