škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROSLAVA SEIFERTA

Školní budova, tehdy Obecné a školy chlapecké a dívčí, byla otevřena roku1893. Jak léta utíkala, žáci a učitelé přicházeli a odcházeli. Řada z nich se vepsala do povědomí svých současníků i následovníků. Mezi nimi výrazně vyniká osobnost, přesahující svým významem nejen hranice Žižkova, Prahy a naší vlasti, ale obdivovaná a uznávaná v celém světě - nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník Jaroslav Seifert. Škola ve Vlkově ulici byla v letech 1907 - 1912 spjata se Seifertem - žáčkem. Dalšími absolventy školy jsou například herečka Jiřina Bohdalová, herci František Skřípek, Ladislav Potměšil, zpěváci Viktor Sodoma, Jana Robová, Dana Vlková, hudební skladatel Ondřej Soukup, sportovní reportér Antonín Pečenka a další. Od roku 1993, kdy byla slavnostně odhalena pamětní deska tohoto básníka na budově školy, nese škola čestný název Škola Jaroslava Seiferta. Současné zaměření školy je pochopitelně jiné než na jejím začátku. Vedle běžných tříd 1.- 9. ročníku zde existují i specializované třídy pro děti se specifickými poruchami učení, které pomáhají žákům překonávat školní neúspěch, získat zpět sebevědomí a to po celou povinnou školní docházku. Na prvním stupni se vyučuje podle programu Obecná škola, na druhém stupni podle programu Základní škola. Škola nabízí dětem pestrou nabídku volitelných předmětů a 30 zájmových útvarů. Žáci chodí na plavání, jezdí na školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, ozdravné pobyty a účastní se mnoha dalších akcí pořádaných školou. Snažíme se o humánní, laskavý přístup k dětem při zachování náročnosti obsahu vědomostí a vnitřní pracovní kázně. Pozoruhodný architektonický skvost školy - aulu - nalezneme na místě původní školní kaple.

Základní škola Jaroslava Seiferta
PaedDr. Břetislava Mardešičová
ředitelka
Vlkova 31
130 00 Praha 3
zsvlkova@volny.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank