škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
VÝTVARNÁ ŠKOLA VÁCLAVA HOLLARA - 85. JUBILEUM

Výtvarná škola Václava Hollara patří mezi několik středních uměleckých škol, které si v roce 2005 připomínají osmdesátpět let existence, a jejichž osudy a historie se odvíjejí od vzniku Československé republiky. Výchozím momentem bylo založení Státní grafické školy v roce 1920. Základním oborem školy je propagační grafika, která se studuje ve čtyřletém cyklu zakončeném maturitní zkouškou. Druhým oborem, otevřeným 1. září 1999, je výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, opět ve čtyřletém cyklu s maturitou. Hlavním předmětem je návrhové kreslení, vrcholící odbornou maturitní prací, kterou student musí dokázat, že zvládne samostatně navrhnout a realizovat práci na dané téma, příkladně plakát, včetně doprovodných reklamních forem. Skladba ostatních předmětů je zcela podřízena tomuto cíli. V prvních dvou ročnících je to hlavně přípravné kreslení, v němž studenti směřují od kresby podle skutečnosti přes barevná praktická cvičení a základy kompozice ke tvarovému zjednodušení a symbolice. Ve figurálním kreslení je třeba zvládnout stavbu lidské figury a její anatomii. Od září 2004 je při VŠVH také Vyšší odborná škola se zaměřením na interaktivní grafiku. Tato VOŠ je založena na úzké spolupráci s UK Praha. V roce 2005 se realizuje spolupráce Varstad School Lillehammer a VŠVH Praha 3.

Vyšší odborná škola
Výtvarná škola Václava Hollara
Mgr. Jaroslav Kučera
- ředitel školy
Hollarovo náměstí 2, Praha 3
www.hollarka.cz
email: info@hollarka.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank