škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
LINHA SINGERS, Jiří Linha
JIŘÍ LINHA (*1930) - tenor - baryton, umělecký vedoucí, ředitel neziskové společnosti Linha Singers, o.p.s. po maturitě (1948) pokračoval ve studiích na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, odkud odešel v r. 1953 s diplomem středoškolského prof. hudby. Ve stejném roce přijal místo barytonisty ve sboru Čs. státního souboru písní a tanců (ČSSPT), kde začal pracovat jako sbormistr a druhý dirigent a  záhy se uplatnil také jako komponista. V r. 1961 odešel do Uměleckého souboru min. vnitra (USMV), kde koncem r. 1963 představil veřejnosti svůj první vokální kvintet, se kterým záhy navázal spolupráci také Taneční orchestr Čsl. rozhlasu v Praze. Dva roky obě instituce (a často i Čsl. televize) plně zaměstnávaly Linhovu vokální skupinu jako doprovodné těleso v nahrávkách a koncertních produkcích tanečních písní tehdejších sólistů. V r. 1966 byl však USMV náhle zrušen a Linhova skupina se rozpadla. Nové obsazení, které si premiéru odbylo v r. 1967, už Linha podřídil záměru vybudovat umělecky zcela nezávislé těleso s vlastním repertoárem a osobitou hudební řečí. Po dvou krátkých angažmá (AUS VN, divadlo Rokoko) dovedl Linha na podzim r. 1970 svůj soubor pod správu Státního divadelního studia (SDS). Deset let práce v této instituci umožnilo Linhovi plně rozvinout koncertní činnost Linha Singers doma i v zahraničí, nahrávat, pořádat cykly koncertů pro mládež, spolupracovat s lékaři v boji proti drogovým závislostem, experimentovat s hudebními projekty významných soudobých autorů atd. Bylo proto logické, že po zrušení SDS v r. 1980 byli Linha Singers převedeni pod správu Symf. orch. hl. m. Prahy FOK, kde ve své umělecké i společenské kariéře úspěšně pokračovali dalších třináct let. Velké společenské změny přinesly v r. 1993 také ukončení pracovních poměrů členů většiny komorních souborů Symf. orch. hl. m. Prahy FOK. K právní ochraně Linha Singers založil J. Linha nadaci Orfeus a zároveň začal hledat nového provozovatele. Provizorium skončilo až v r. 1998, kdy byla provedena transformace nadace Orfeus v neziskovou „obecně prospěšnou společnost“ s názvem Linha Singers o.p.s. J. Linha se stal jejím prvním ředitelem, ale zůstal dál také uměleckým vedoucím, který s novými Linha Singers zkouší, koncertuje a dělá vše pro zachování kontinuity a kvality jejich hudebního žánru.
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank