škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
MICHAL FLEGL
Narozen 7. března 1940 v Praze, vystudoval obor historie - čeština na Filosofické fakultě UK (PhDr., 1962). Pracoval v památkove péči a v archivnictvi. Od 1. 3.1990 na Úřadu vlády ČSFR nejprve jako poradce mistopředsedy vlády, pak jako vedoucí oddělení církví. Od 1. 1. 1993 poradcem ministra spravedlnosti, od 1. 2. 1994 tajemníkem naměstka ministra kultury. Na EThF UK přednáší od podzimu 1990 jako externí pedagog na katedře církevních dějin. Přednáší české církevní dějiny od počátku křesťanství do Bílé hory a vede historicky proseminář, zaměřený na pomocné vědy historické. Publikoval příspěvky k dějinám husitství a Jednoty bratrské, k dějinám dějepisectví, k dějinám osídleni, historickému urbanismu, vztahu liturgie k církevní architektuře a památkové péči. Samostatně vydal publikace: Praha (průvodce po památkách v několikajazyčných mutacích a v několika vydáních, 1988 - 90), O cestu za Kristem (Problémy českých dějin, 1969), O živote a díle Jana Dyka (1970). Ze zásadnějších studií: Žižka ve světle svých listů (JSH 1969), Hrad Rábí a Žižkovy válečné akce na Prácheňsku (Minulosti Západočeského kraje 1970), Žižka a bitva u Sudoměře (JSH 1974), K problému identifikace P. Chelčického (LF 1979), Florian Gryspek a Matouš Collin (LF 1980), Čeští učitele a regionální dějepisectví na přelomu 19. a 20. stol. (SH 1980), Staré Střešovice (Národopisná knižnice ČSAV 1979), Úloha historismu při vzniku Karlštějna a v dalši činnosti Karla IV. jako stavebníka (SSH 1979). Uveřejnil řadu příspevků o snahách o záchranu českých hradů na přelomu 19. a 20. století (Kozí Hrádek, Rábí, Krakovec, Střekov, Potštejn, Lipnice, Lichnice, Zviřetice, Frýdštejn ad., 1981 - 1990), seriály o krajinném urbanismu (Domov 1986-1990). Podílel se na redakci Husova a bratrského sborníku, sborníku Acta regionalia, Pražského sborníku vlastivědného, působil v redakčních radách Kostnických jisker, Muzejní a vlastivědné práce (časopisu Společnosti přátel starožitností) aj.
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank