škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 3 - nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

„V. měšťanská škola dívčí založena byla v době velmi pohnuté, ve čtvrtém roce světové války, v prvém roce panování císaře a krále Karla I., otevřena 1. října 1917. Ve velké a pohnuté době vznikla naše škola a blahý pocit zmocňuje se každého věrného Čecha, že mládež může býti bez překážek vychovávána v duchu této velké doby...",
tolik citace z první z devíti pamětních kronik naší školy. Budova školy byla postavena v roce 1912, v roce 1913 slavnostně otevřena jako reálka a v roce 1917 v ní byla otevřena dívčí škola. Až od roku 1917 je na škole vedena kronika, kde se dále můžeme dočíst, že po dvou letech přibyla i škola chlapecká, že zde byla dočasně i škola mateřská a v tělocvičně vyvařovna pro chudé děti, reálka, později dvě základní školy vedle sebe. Po celkové rekonstrukci v roce 1967 - 69 byly obě základky spojeny do dnešní podoby. Také přízemí školy prodělalo velké změny. Původní prostory patřily kapli sv. Aloise, kterou po zmiňované rekonstrukci vystřídaly centrální šatny. Ve stejných místech se od roku 1994 škola pyšní novou školní jídelnou. Velká mozaiková okna a kůr dodnes v jídelně připomínají, že zde kdysi bývala posvátná místa. Právní subjektivitu škola získala v roce 1991 a v roce 1993 přebudovala nepoužívané půdní prostory pro školní družinu na evropské úrovni. Spolupracuje s Matematickým ústavem Ministerstva školství, letos jí byl udělen status Fakultní školy Ped F UK. Od r. 2006/07 plánuje vlastní školní vzdělávací program, od  4. ročníku s větví jazykovou a větví matematiky a informatiky při zachování kmenových  tříd.

Základní škola Praha 3
nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
Praha 3
statutární zástupce: Mgr. Miroslav Šoukal
e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz
webové stránky:  www.skola-jirak.cz
telefon: 222 725 404
tel./fax: 222 729 589

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank