škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
LINHA SINGERS

Původní soubor, který tvořilo pět zpěváků, založil Jiří Linha v r. 1963. Do roku 1966 ještě pod názvem Vokální skupina Jiřího Linhy spolupracovali s Tanečním orchestrem Čs. rozhlasu v Praze (dir. K. Krautgartner a J. Vobruba) a podíleli se na většině nahrávek tehdy nastupujících sólistů (Chladila, Gotta, Kubišové, Vondráčkové, Matušky a dalších). V r. 1965 ztratil soubor svého provozovatele a rozpadl se. Tehdy se J. Linha rozhodl, po vzoru tehdy slavných francouzských Le Swingle Singers, vybudovat samostatné těleso s vlastním repertoárem a osobitým stylem. Nový soubor našel angažmá v AUS-VN (1967-68) a v divadle ROKOKO (1969). Spolupracoval s legendárním SHQ Karla Velebného, s nímž nahrál svou první desku (1968). V r. 1970 byl soubor již pod názvem LINHA SINGERS přijat do kmenového stavu Státního divadelního studia v Praze, vedle Laterny magiky, Semaforu, Činoherního klubu a Černého divadla. Tím byly na deset let vyřešeny jeho existenční problémy a vytvořen prostor k dalšímu vývoji. Od tohoto roku těleso má stálé obsazení: 7 zpěváků, 6 hudebníků, zvukový mistr, provozní vedoucí a umělecký šéf. Po zrušení St. div. studia v r. 1979 byli LINHA SINGERS převedeni do kmenového stavu Symf. orchestru hl. m. Prahy FOK, který zůstal jejich provozovatelem třináct let. V červenci 1993 byli z rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy propuštěni členové komorních souborů Symf. orchestru FOK. Tehdy přestali být LINHA SINGERS institucí a stali se volným společenstvím profesionálních umělců. Proto J. Linha koncem r. 1992 zaregistroval nadaci ORFEUS, která jako právnický subjekt odkoupila od Magistrátu nutné vybavení pro činnost souboru (kostýmy, nástroje, aparatura atd.) a zároveň požádala o pronájem zkušebny v Radhošťské ul. 9 v Praze 3. Nadace ORFEUS se roku 1999 transformovala v neziskovou organizaci, která pod názvem LlNHA SINGERS, o. p. s., převzala starost o budoucnost souboru. LS tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč nerespektuje vžité a uznávané hranice jednotlivých hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především vokální technikou, která zpěvákům umožňuje zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je jakýmkoliv způsobem napodobovali nebo karikovali. Smyslem je dosažení nástrojově čisté intonace, rytmu a vzájemné souhry, ale uplatnit přitom v plné míře přirozené vlastnosti lidského hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. Atraktivita této cesty není samoúčelná, je to jedna z možností, jak přiblížit posluchačům dávno zapomenutou nebo neprávem opomíjenou krásu hudebního myšlení velkých mistrů. Soubor LS se o to snaží svými koncerty, rozhlasovými a televizními nahrávkami i řadou desek domácí či zahraniční produkce. Repertoár dnes tvoří nejen vokální transkripce instrumentální hudby 17. - 19. století, ale i  skladby komponované soudobými autory (Z. Lukáš, O. Mácha, P. Eben). Mnoho skladeb, které soubor mnohokrát úspěšně reprizoval doma i v zahraničí, dosud nebyla nahrána.

 

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank