škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE NA ŽIŽKOVĚ - 120. JUBILEUM

Církev bratrská je jednou z prvních křesťanských evangelických svobodných církví, které se na našem území objevují po vydání tzv. Protestantského patentu císařem Františkem Josefem I. Církev bratrská navazuje na duchovní dědictví reformace a Jednoty bratrské. V roce 2002-2003 si připomínáme 120 let jejího vzniku. Sbory církve bratrské jsou křesťanským společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímají Bibli za měřítko víry, Církev bratrská modlitebnaučení a života. Chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoli přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících, v účasti na životě společnosti a v praktické pomoci potřebným lidem. Sbor církve bratrské na Žižkově založil v roce 1902 spolu s dvaceti dalšími členy dosavadního pražského sboru kazatel František Urbánek, jedna z nejvýznamnějších osobností dějin Církve bratrské. Jeho kazatelská služba byla doplněna zájmem o sirotky, pro něž zakládá sirotčince ve Chvalech a Svajlavě (dnešní Ukrajina). F. Urbánek, absolvent univerzit v Lipsku, Berlíně, Halle a Vídni, měl velice úzký vztah s prezidentem T. G. Masarykem. Často býval zván na Pražský hrad, do Lán i Topolčianek, kde spolu s prezidentem diskutovali o filozofii, historii a křesťanství. F. Urbánek byl tím, kdo kázal postupně na pohřbech celé Masarykovy rodiny (syna Herberta, manželky Charlotty, samotného prezidenta T. G. Masaryka  a syna Jana Masaryka). Církev bratrská exterierO pohřbu Jana Masaryka František Urbánek píše: "Již počtvrté doprovázím členy rodiny presidenta Masaryka týmiž slovy k jejich hrobu - Žalmem 23. a textem z biblické knihy Zjevení 21..." Za působení kazatele F. Urbánka vzrostl žižkovský sbor z několika desítek na několik stovek členů a dodnes patří mezi nejpočetnější sbory Církve bratrské. K nejvýznamnějším událostem novodobého žižkovského sboru patří pozvání jeho kazatele Mgr. Jana Asszonyi do služby prvního evangelického kaplana v řadách Armády ČR na území bývalé Jugoslávie (v roce 1997 - 1998). Žižkovský sbor nechce být jen uzavřenou společností pro sebe samu. Má za to, že může naší společnosti svým slovem i příkladem křesťanského života přinést svědectví o duchovním rozměru života.

HAPPYcomp s.r.o. - pravidlo šťastné ruky
Firma HAPPYcomp s.r.o. je zaměřena na obchodní, konzultační a servisní činnost v oboru výpočetní techniky. Před více než 10 lety byla založena na Žižkově a poskytuje své služby firmám a domácnostem nejen v Praze a okolí i dalších místech ČR. Firma ve své činnosti vychází zásadně z principu komplexních služeb uživatelům výpočetní techniky. To v praxi znamená individuální přístup a těsnou spolupráci s každým zákazníkem. Dodávce zpravidla předchází důkladná analýza potřeb zákazníka a z ní vycházející návrh optimálního řešení včetně návazných služeb - např. instalace lokálních sítí, připojení k internetu, instalace a konfigurace softwaru, provozní správa počítačových systémů a sítí.

HAPPYcomp s.r.o.
Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3
ing.Pavel Šťastný
e-mail: info@happycomp.cz
http://www.happycomp.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank