škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
OBCHODNÍ AKADEMIE V KUBELÍKOVĚ ULICI
Pod záštitou Obvodního úřadu m. č. Praha 3 je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37  letos obchodnĺ logo OAspolečně s abiturienty organizátorkou oslav 100. výročí od založení  c. k. klasického gymnázia, které prvních deset let své existence působilo v nynější ZŠ ve Vlkově ulici. Od r. 1913 uskutečňovalo gymnázium výuku ve vlastní, původně školské budově v Kubelíkově (dříve Dvořákově a předtím Libušině) ulici. Z hlediska architektonického je budova školy skvostem. Je jednou z prvních staveb s železobetonovými stropními konstrukcemi a Obchodní akademieje dodnes v pozorné péči památkářů. Gymnázium v průběhu své existence měnilo názvy (Jedenáctiletá střední škola, Střední všeobecně vzdělávací škola), až v r. 1959 zaniklo. Klasické gymnázium mělo skvělou pověst. Není od věci připomenout,  že absolvent tehdejšího gymnázia po složení zkoušky dospělosti měl právo přímého zápisu ke studiu na univerzitě. V profesorském sboru se uplatňovali uznávaní erudovaní odborníci. Gymnázium vychovalo řadu lidí, kteří se výrazně prosadili v kultuře, umění, vědě a různých řídících funkcích. Jmenujme za všechny alespoň básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, OA interierspisovatele a filmového scénáristu Jaroslava Žáka (byl žákem a později profesorem na tomto gymnáziu), exministra školství prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. Vřelý a emocionální vztah abiturientů gymnázia, s kterým se denně setkáváme, by mohl být zobecňujícím příkladem pro mladší generace a současné studenty. Vnímavý pozorovatel zjišťuje jak poměr k alma mater a k nabytému vzdělání roky graduje a jiskří. Obchodní akademie umožňuje abiturientům skupinové návštěvy školy a informuje, co se vše změnilo jak v interiéru školy, ve vybavenosti či pedagogice vůbec. Dnešní obchodní akademie se snaží navázat na tradice bývalého gymnázia, obstát v konkurenci pražských středních škol, naplňovat svůj náročný vzdělávací program a obstát v odpovědnosti vůči studentům a jejich rodičům. Ke stému výročí se připravují společenská setkání, divadelní představení, recitály, vzpomínkové výstavy atd. Přivítali jsme, že některé akce jsou zakomponovány do 7. ročníku Nekonvenčního žižkovského podzimu. Ing. Zdeněk Kesner - ředitel školy
Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank