škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
KOSTEL SV. PROKOPA

Základní kámen kostela položil kardinál František Schönborn 30. října 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Proto se mu v prvních letech existence také říkalo „Jubilejní” kostel. kostel sv Prokopa IPlány na stavbu trojlodního Architektonickou dominantou Žižkova je bezesporu novogotický kostel sv. Prokopa na Sladkovského náměstí. sloupového chrámu vypracovali architekti Josef Mocker a František Mikš. Celé akci předcházelo vyhlášení Žižkova samostatným městem v roce 1881. Protože město nemělo důstojného a dostatečně velkého kostela, který by dostačoval potřebám obyvatel Žižkova, vzniklo již v roce 1879 družstvo pro vystavění katolického kostela, které se v roce 1882 proměnilo ve Spolek. Jeho péčí byl v roce 1883 zakoupen dům s hostincem U rytíře Dalimila, později přejmenovaný na U Jana Lucemburského (dnes Divadlo Járy Cimrmana). Veliký taneční sál byl přestavěn na kapli, zasvěcenou Panně Marii. Tato kaple byla sice vybavena velmi jednoduše, ale pojala až tisíc věřících. Svému účelu sloužila více než 20 let, a to i po vysvěcení kostela sv. Prokopa. Zrušena byla teprve v roce 1919. Stavba jubilejního kostela trvala celých 5 let, až mohl konečně 27. září roku 1903 arcibiskup a kardinál kníže Lev Skrbenský z Hříště posvětit nový pseudogotický chrám za přítomnosti místodržitele Království českého arciknížete Ferdinanda Karla hraběte Coudenhove s chotí. kostel sv Prokopa IIPrvním farářem byl jmenován Mons. Eduard Šittler. Chrám je dlouhý přes 51 metrů, vejde se do něj až dva tisíce lidí. Výška křížové klenby dosahuje 16 metrů, věž je vysoká 73 metrů. Jeho šířka činí 17 metrů. Do kostela lze vstoupit jedním ze dvou schodišť o 21, resp. 24 stupních, která se nalézají na jeho severní a západní straně. Nad severním (hlavním) vchodem je vzácný tympanon, jež obsahuje reliéf Madony s Dítětem, kterému zdejší patron sv. Prokop podává model kostela. Nad druhým, západním (bočním) vchodem je zase socha sv. Vojtěcha, který zve návštěvníky do chrámu. Obě díla pocházejí z dílny Myslbekova žáka Josefa Pekárka. Ze zařízení interiéru je nejproslulejší obraz Karla Škréty Svatý Václav, obránce Prahy proti Švédům z roku 1649, pocházející z kláštera v Emauzích. Hlavní oltář je novogotický, projektovaný rovněž architektem Františkem Mikšem. Má čtyři křídla na způsob archy, uprostřed níž je socha sv. Prokopa v řeholním rouchu, obklopeného sv. Cyrilem a Metodějem od sochaře St. Zálešáka. Osm deskových obrazů, věnovaných významnými českými šlechtickými rody, představuje výjevy ze života sv. Prokopa, patrona chrámu. Obrazy maloval K. L. Klusáček. Vršek oltáře zdobí skupina Ukřižování Páně. Barokní benátský lustr daroval kostelu kníže Auersperg. Na bočním oltáři upoutá soška Madony s Ježíškem, snad originál z 1. poloviny 15. století, která byla zachráněna za třicetileté války v domě U tří žaludů na Novém Městě, kde byla uschovávaná až do roku 1742. Boční oltáře Panny Marie (vpravo) s deskovými výjevy z jejího života a oltář Božského Srdce Páně (vlevo) s obrazy sv. Augustina a sv. Aloise zhotovil také St. Zálešák. Opuková kazatelna se žulovými schody je zhotovena podle návrhu architekta Mikše, varhany na prostranné kruchtě zhotovila žižkovská firma Emanuela Petra. Vitráže v oknech byly zhotovené podle plánu malířekostel sv Prokopa III K. L. Klusáčka. Poslední okno v jižní lodi bylo zdařile doplněno teprve v roce 1992 podle původního návrhu Cyrila Boudy. Výjev zobrazuje setkání knížete Oldřicha se sv. Prokopem v lesích u Sázavy. Zásadním přičiněním zdejšího administrátora P. Vladimíra Kelnara, byl kostel v letech 1992-1997 důkladně restaurován a rekonstruován. Kostel si v roce 2003 připomíná sto let od svého posvěcení. U této příležitosti probíhá několik akcí, mezi než se zařadí i koncert v rámci Nekonvenčního žižkovského podzimu.


P. ICLic. Mgr. Miloš Szabo
administrátor farnosti u kostela sv. Prokopa
Čajkovského 36
130 00 Praha 3
farnost.zizkov@email.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank