škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

lVysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická je v povědomí veřejnosti známa jako instituce, která jako jediná v českých zemích poskytovala do roku 1989 vysokoškolské ekonomické vzdělání. Řadu jejích absolventů dnes najdeme na nejrůznějších místech od předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedy vlády ČR přes další čelné představitele výkonné a zákonodárné moci až k představitelům velkých multinacionálních firem nebo k pracovníkům státní správy. Rozhodnutím Národního shromáždění Československé republiky byla zřízena v rámci České techniky Vysoká škola obchodní. Studium bylo roku 1949 převedeno do Vysoké školy politických a hospodářských věd, která byla v roce 1953 přeměněna na Vysokou školu ekonomickou. V roce 1999 jsme tak oslavili osmdesáté výročí existence vysokého ekonomického školství. Listopadová revoluce 1989, jíž se aktivně účastnila většina studentů i mnozí pedagogové školy, odstranila desítky let trvající nadvládu komunistické ideologie i stranických výborů všech stupňů a umožnila VŠE nastoupit cestu k moderní vysoké škole evropské úrovně. Nová aula Zcela zásadní kvantitativní i kvalitativní rozvoj nastal v oblasti vybavení školy výpočetní technikou a kapacity pro výuku i ubytování byly rozšířeny o další budovy na Jižním Městě. Velmi dynamicky se rozvíjejí zahraniční vztahy VŠE a vzrostl počet stáží i zahraničních výměn jak studentů, tak pedagogů. V roce 1998 byla vybudována v prostorách VŠE na Žižkově NOVÁ AULA s kapacitou 424 míst k sezení.

Poslední z řady koncertů Nekonvenčního žižkovského podzimu 2002 s názvem "Dvořák a Anglie"  začíná v NOVÉ AULE VŠE v sobotu 16. listopadu v 19.30.

Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. - rektorka
náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
sekretariát tel.: 02/24095749, fax.: 02/24218671

www.vse.cz

e-mail:
hradsky@vse.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank