škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
OBCHODNÍ AKADEMIE V KUBELÍKOVĚ ULICI

Obchodní akademieSoučasná Obchodní akademie sídlí od svého založení v roce 1986 v historické, původně školské budově, která je dodnes v péči památkářů. Škola byla postavena v roce 1913 pro tehdejší klasické gymnázium. Gymnázium navštěvovala řada významných osobností, počínaje Jaroslavem Seifertem, nositelem Nobelovy ceny za literaturu a asi nekonče prof. MUDr. Milanem Adamem, DrSc. členem několika světoznámých vědeckých společností, který byl prvním porevolučním ministrem školství ČR. Nelze ani vynechat fakt, že období před r. 1986 byla v budově provozována Základní škola. Dnešní Obchodní akademie nemůže žít z tradice, a proto pilně buduje své postavení v konkurenci pražských škol s ekonomickým zaměřením. Kapacita školy je spočítána na 528 žáků a pracuje v ní 50 zaměstnanců. Pedagogický sbor je vyspělý, zkušený a aprobovaný. Výkony školy jsou měřeny dosahovanou vzdělanostní úrovní žáků a jejich úspěchy v různých studentských soutěžích pražského, republikového i mezinárodního významu. Zájem o studium na zdejší akademii, která vychovává středně vzdělané ekonomy a připravuje k dalšímu studiu, je značný. Škola a její zařízení bylo v posledních letech podrobeno rekonstrukcím, modernizačním a náročným investičním akcím. Vybavení školy učebními pomůckami a technikou je v souladu se soudobými nároky. Vzdělávací program školy je konzistentní a roky vylepšován. Organizace některých výukových předmětů, jejichž volba žáka odborně profiluje. V roce 2003 všichni oslavíme 100. výročí od založení klasického gymnázia, které výuku v prvních deseti letech své existence uskutečňovalo v současné Základní škole ve Vlkově ulici.

 logo V budově OBCHODNÍ AKADEMIE V KUBELÍKOVĚ ULICI začíná dne 10. října 2002 v 19.30 koncert s názvem Přejdi Jordán, Obchodní akademie - 100. jubileum .

Obchodní akademie
Ing. Zdeněk Kesner - ředitel
Kubelíkova 37
Praha 3, 130 00

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank