škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Programy jednotlivých koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
SETKÁNÍ HUDBY A POHYBU V ŽIŽKOVSKÉM PONCI
Divadlo Ponecdivadlo Ponec
Husitská 24A, Praha 3

Patroni koncertu: Divadlo Ponec a občanské sdružení Tanec Praha

 

umělci divadla Ponecúčinkují:

Tereza Indráková, Mirka Eliášová, Ioana Mona Popovici & tanečníci

flétna: Lenka Kozderková

komorní soubor ARTn

program:

Roman Z. Novák - Populární melodie mého podvědomí
Ondřej Adámek, Michal Rataj - Dech, puls, světlo

Hudební kompozice tří soudobých českých skladatelů, Romana Z. Nováka, Ondřeje Adámka a Michala Rataje, jejichž základem je musique concrete, daly podnět třem současným choreografkám: Tereze Indrákové, Mirce Eliášové a Ioaně Moně Popovici ke scénickému ztvárnění.

DECH, PULS, SVĚTLO

I.

Dech, puls, běh…

Choreografie: Tereza Indráková
Hudební a zvuk
ová realizace: Ondřej Adámek
Scéna a kostýmy: Lucie Loosová
Světla: Daniel Tesař
Zvuk: Ondřej Urban
Tančí: Jiří Bartovanec, Nikola Križková, Tereza Ondrová, Michal Záhora

Hraje: Moens

Řídí: Marko Ivanović

Dech, puls, běh… je skladba pro deset hráčů a elektroakustickou složku. Odkrývá překotné proudění energie mezi živým světem a ireálným prostorem.

Ondřej Adámek

Země přitahuje Měsíc i psa.

(učebnice fyziky pro základní školy)

Jaká úžasná jistota tkví ve faktu, že spadnout může cokoliv, kdykoliv a odkudkoliv - kámen ze srdce, kosa na kámen, tma s ránem… V té prosté skutečnosti je tolik skutečnosti!

Tereza Indráková

II.

Dech, čas, okamžik…

Choreografie: Mirka Eliášová
Hudební a zvuková realizace: Michal Rataj
Scéna a kostýmy: Lucie Loosová
Světla: Daniel Tesař
Zvuk: Ondřej Urban
Tančí: Tereza Indráková, Daniela Klívarová, Lucie Klosová, Tereza Ondrová, Petr Opavský, Jana Sýkorová, Veronika Šimková
Flétna: Lenka Kozderková

Prostorová skladba pro sólovou flétnu a elektronický playback. Celá kompozice je vnitřně členěna do několika drobných miniatur, které si navzájem křížově odpovídají a dohromady vytvářejí jakýsi zvukový - a v pohybové rovině i významový - oblouk. Ten se snaží nazírat a prozkoumávat téma času v těsné souvislosti s naší fyzickou existencí.

Michal Rataj

Každý má své vnímání času, někdo je pomalejší, jiný věčně napřed. V centru pozornosti jsou situace, kdy čekáme. A právě na ně se soustředí tato choreografie. Struktura hudební i taneční vychází z momentu jednoty a rozchodu v čase.

Mirka Eliášová

III.

Dech, stín, nic…

Choreografie: Ioana Mona Popovici (RO)
Hudební a zvuková realizace: Ondřej Adámek

Scéna a kostýmy: Lucie Loosová
Světla: Daniel Tesař Zvuk: Ondřej Urban Tančí: Ioana Mona Popovici

Elektroakustická skladba vytvořená z reálných zvuků. Ocitáme se v podivně se rozpínajících a smršťujících prostorách.

Ondřej Adámek

Osamocena hluboko pod mořskou hladinou. Periskopem sleduje okolní svět. Těžce lapá po vzduchu. Blázní. Zapomíná. Zapomíná, co byla, o čem přemýšlela, co milovala. Je sledována pouze vlastním stínem. Je poslouchána pouze tichem. Má strach. Hluché výkřiky, smutek plný bolesti. Čeká na okamžik, kdy se vše promění v nic....... čekástálehůřdýchástáleméněvnímá ....... nakonec nic... dech... stín... nic.

Ioana Mona Popovici

Populární melodie mého podvědomí pro ženský hlas, komorní soubor, tanečníky a disc-jockeye

Skladba se snaží, jak svým obsazením, tak i taneční choreografií vytvořit most mezi soudobou klasickou hudbou a tak zvaným popem. K tomu napomáhá i výrazový tanec, který ve své choreografii střídá prvky z různých směrů tohoto pohybového a výrazového žánru. Naráží na sebe zřejmě neslučitelné umělecké proudy a hlavně tato neslučitelnost nabízí autorům široké spektrum tvůrčí činnosti.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank