škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Profily účinkujících
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
Art N

Art N je sdružení mladých profesionálních tvůrců, absolventů vysokých uměleckých škol. Tito umělci zastupují oblast soudobé hudby, herectví, recitace, moderního tance i vizuálního umění. V hudební oblasti zahrnuje repertoár sdružení jak díla klasiků, tak tvorbu 20. století. Velký důraz však klade na autorské projekty současných mladých tvůrců. Soubor vystupuje i v zahraničí a jeho členové se účastní i zahraničních seminářů a workshopů.

Art N

Roman Z. NOVÁK (*1967) studoval skladbu u prof. Marka Kopelenta na pražské AMU, a soukromě dirigování u Leoše Svárovského. V roce 1995 obdržel 2. cenu v mezinárodní skladatelské soutěži Pražského jara reprezentoval ČR na setkání mladých skladatelů v Lipsku. Účastnil se skladatelských a dirigentských seminářů a kurzů jak v ČR, tak Německu a USA kde také uvedl svá díla.V roce 1998 se stal spoluzakladatelem uměleckého sdružení Art N a v roce 1999 obdržel Cenu podpory Ernsta von Siemense za skladbu Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně…

Ondřej ADÁMEK (*1979) - posluchač oboru skladba na Hudební fakultě AMU. Absolvoval roční stáž na konzervatoři v Paříži a prestižním Institutu pro výzkum a tvorbu elektroakustické hudby IRCAM.

Mirka ELIÁŠOVÁ (*1975) - choreografka, tanečnice a pedagožka; intenzivně se zabývá kontaktní improvizací, kterou vyučuje na taneční katedře HAMU.

Tereza INDRÁKOVÁ (*1978) - tanečnice a choreografka; působila rok v juniorské složce světově proslulého izraelského tanečního souboru Batsheva; její tvorbu ovlivňuje temperament, smysl pro humor a odkaz technických pohybových nároků izraelské rezidence.

Ioana MONA POPOVICI (*1976) - jako tanečnice a choreografka působila v profesionálních souborech v Rumunsku, Británii i v Čechách a přináší postupy pohybového divadla.

Michal RATAJ (*1975) - absolvent oboru muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, posluchač oboru skladba na Hudební fakultě AMU, stipendista na Royal Holloway University of London, Humboldt Universität zu Berlin a Hans Eisler Musikhochschule. MOENS - ambiciozní český profesionální instrumentální soubor pro současnou hudbu.

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank